Inschrijven

Vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is, is hij of zij welkom om één of meer ochtenden op de speelzaal te komen spelen. Per ochtend zijn er onder begeleiding van twee pedagogische medewerkers maximaal 16 kinderen aanwezig. Bij het inschrijven kunt u aangeven naar welke dagen uw voorkeur uitgaat. Wij proberen daar bij plaatsing zoveel mogelijk rekening mee te houden. Inschrijving gaat via het inschrijfformulier. U kunt dit printen, invullen en opsturen of in de bus gooien bij de peuterspeelzaal.

Wij raden u aan uw kind ruim voor zijn tweede verjaardag op te geven, in verband met de planning van de verschillende dagen en een eventuele wachtlijst. Na aanmelding krijgt u per email een bevestiging hiervan. Als bekend is wanneer uw kind kan beginnen en op welke dag hij/zij kan komen spelen, krijgt u schriftelijk bericht, zo mogelijk per e-mail.

Mocht u uw kind een extra dagdeel willen laten komen dan kunt u informeren bij de kinderadministratie of dit mogelijk is, bij voorkeur per post of per email.

De opzegtermijn is één maand, ook indien u uw kind minder dagdelen wilt laten komen. Zonder opzegging gaan we ervan uit dat het kind tot en met de vierde verjaardag blijft en zullen we die dagdelen dus ook in rekening brengen.

Opzegging kan schriftelijk bij de kinderadministratie per post of per email (mail@vechtkroost.nl).

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Carmen knutselen