Het vrijwillige bestuur

De dagelijkse leiding van de speelzaal is in handen van de pedagogische medewerkers en de algemene leiding in handen van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting, het personeelsbeleid, de financiën en de hoofdlijnen van de kinderbegeleiding op lange termijn.

Verder draagt het bestuur zorg voor lopende zaken zoals de kinderadministratie, het uitbetalen van de salarissen, het onderhouden van de contacten met o.a. het consultatiebureau, de gemeente (eigenaar van het gebouw), het verwerven van subsidies, het organiseren van ouderavonden, communicatie naar de ouders, etc.

Bestuur en leidsters komen regelmatig in vergadering bijeen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

• Voorzitter : Joris van Dongen in overdracht aan Gerwin Naber
• Kinderadministratie: Sandra Kooijman (juf)
• Financiën : Daniëlle Schuurmans (moeder Olivier)
• Beheer & Educatie : Meike van den Akker (moeder Doris)