Stichting Vechtkroost

Voorlezen SonjaPeuterspeelzaal Vechtkroost heeft al meer dan 45 jaar een belangrijke plaats in de Vreelandse gemeenschap. Het is een veilige gezellige plek waar peuters één of meerdere ochtenden per week onder begeleiding van pedagogische medewerkers spelen met hun leeftijdsgenootjes.

Al sinds de oprichting op 16 december 1971 is Vechtkroost een stichting, met een vrijwillig bestuur en zonder een winstoogmerk. In de statuten van stichting Peuterspeelzaal Vechtkroost staat als doel:

‘Het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.’

De stichting probeert dit te bereiken door:
1. het inrichten en in stand houden van een peuterspeelzaal
2. het leggen van contacten met soortgelijke instellingen en organisaties
3. het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers

Peuterspeelzaal Vechtkroost is gehuisvest in hetzelfde gebouw als CSV Ridderhof. Wij maken geen deel uit van de basisschool maar werken wel met hen samen. Zo nemen we met de oudste peuters regelmatig een kijkje in de school, wordt het Sinterklaasfeest samen met de basisschool gevierd en zorgen de leidsters dat de juffen van groep 1 goed geïnformeerd worden over de peuters die komen. De peuterspeelzaal is zo een  belangrijke voorportaal van de basisschool. Spelen op de peuterspeelzaal Vechtkroost zorgt ervoor dat de overgang voor uw peuter naar groep 1 straks minder groot is.

De speelzaal is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht u een klacht hebben dan is de eerste stap om die te melden aan het bestuur van de peuterspeelzaal. Wij gaan er vanuit dat wij daaruit komen. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunt u het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen waar men voor beide partijen een aanvaardbare oplossing probeert te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van dit klachtenloket dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Voor meer informatie zie het Klachtenloket en de Geschillencommissie.

Via deze links kunt u ook zien dat er geen klachten over Vechtkroost zijn gemeld: Klachtenvrijbrief_Vechtkroost_2015 en Openbaar klachtenverslag psz Vechtkroost 2016.

Peuterspeelzaal Vechtkroost vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. Daarom werken we onder meer met het zogenoemde vierogenprincipe. Sinds een paar jaar moet de kinderopvang (0 tot 4 jaar) voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in dit principe. De GGD controleert hierop. De opvang is zo georganiseerd dat de leidster of de hulpouder de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vierogenprincipe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten worden ingezet.

Alle medewerkers en bestuursleden hebben een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag).

Volgens de richtlijnen wordt er regelmatig een controle uitgevoerd door de GGD Midden-Nederland. Deze inspectierapporten zijn op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te bekijken.